Yardi Kube: A single connected platform for flexible workspace management
Yardi Kube

By Rémy Cagnol - วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2556

Steelcase ได้ทำการศึกษา 100 สถานที่ทำงานในประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ อินเดีย อิตาลี โมร็อคโค สเปน รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ และอเมริกา วิธีการศึกษาที่ใช้สำหรับการวางตารางนั้น มาจากการโครงสร้างเดียวกันกับนักสังคมวิทยา Geert Hofstede และ Edward T. Hall ที่เจาะจงการค้นคว้าไปที่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ

ดังนั้น ผลการวิจัยนี้จะเจาะลึกไปในเชิงความคิดของลำดับชั้น การให้ความร่วมมือและความยืดหยุ่น และวิธีทั้งหลายที่พวกเขาแสดงความคิดตามหลักความเชื่อของวัฒนธรรม จากบันทึกทั้งหมดระหว่างการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ coworking และ "สถานที่ทำงานแบบทางเลือก” นั้น ควรคำนึงถึงความแตกต่างในวัฒนธรรมด้วย

:::

มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละที่โดยไม่พูดถึงเรื่องที่เดิมๆ ที่ถูกยกมาพูดบ่อยครั้งและการวิเคราะห์อย่างเหมารวม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานกฎทางสังคมของเราและความคาดหวังในเชิงมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์องค์กรและวัฒนธรรมนั้นสามารถทำได้จากหลายมุม อิงจากผลงานการค้นคว้าของ Geert Hofstede และ Edward T. Hall, Steelcase ยังคงเลือกที่จะเก็บ 6 ตัวอย่างนี้ไว้ :

1. พลังความแตกต่างของค่าดัชนีและ PDI ซึ่งประเมินผลความเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่การเป็นเผด็จการถึงความเท่าเทียมกัน

2. ปัจเจกนิยมและสังคมนิยม

3. มุมมองแบบเป็นชายและเป็นหญิง ความ “เป็นชาย” นั้นมักจะมีความแข่งขันมากกว่า และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า และความ “เป็นหญิง” นั้นมักจะมีสนใจไปในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือมากกว่า

4. ความอดทนต่อความไม่แน่นอน

5. การปรับตัวแบบระยะสั้นหรือระยะยาว

6. ระดับของสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดจากความสำคัญของกฏที่ไม่ได้พูดในบริบทของวัฒนธรรม เช่น ใน “สิ่งแวดล้อมระดับต่ำ" นั้น คนทำงานจะป่าวประกาศข้อมูลอย่างชัดเจนระหว่างกัน

ปัจจัยอื่นๆ นั้นก็ได้ถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียว เช่น ความอดทนของจำนวนพนักงานที่มีจำนวนมาก หรือราคาค่าที่ อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งแยกระหว่างชีวิตทั่วไปกับชีวิตงานและวิธีที่แต่ละคนร่วมงานกับคนอื่นบนพื้นฐานของลำดับชั้นนั้น แลดูจะเป็นพระเอกหลักเมื่อออกแบบวางแผนตารางครั้งนี้

:::

ลำดับชนชั้น ความร่วมมือ และความยืดหยุ่น

ลำดับชนชั้น ความร่วมมือ และความยืดหยุ่นนั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ก่อร่างสร้างอุปนิสัยของสถานที่ทำงานนั้นๆ ความสำคัญของลำดับชั้นไม่ได้มีผลเฉพาะในการออกแบบพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ระยะห่างระหว่างพนักงานและผู้บริหารในออฟฟิศอีกด้วย

ที่เนเธอร์แลนด์ทุกคนจะทำงานในบริเวณเดียวกัน ส่วนพื้นที่สำหรับส่วนกลางจะอยู่แถวทางเข้า และห้องผู้บริหารจะถูกจัดอยู่ในโซนที่ลึกเข้าไปอีก แต่รูปแบบการจัดตำแหน่งทำงานแบบนี้จะกลับกันในรัสเซีย

ในสถานที่ทำงานเหล่านี้มักจะจัดวางตำแหน่งโต๊ะทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือในแบบ “ผู้ชาย” ซึ่งจะมีความแข่งขันมากกว่าในแบบ “ผู้หญิง” อย่างในประเทศเยอรมันเอง (ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากที่สุดในยุโรป) Steelcase เสนอว่าพื้นทีี่สำหรับการร่วมมือนั้น ควรจะอยู่ขวางพื้นที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบหลากหลายวินัย

ถึงแม้ว่าเทรนด์นี้จะโน้มน้าวไปทางการให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวแก่พนักงาน แต่การทำงานแบบที่ Steelcase กล่าวมานั้นได้ถูกแนะมาเพื่อประเทศที่อนุโลมให้พนักงานทำงานนอกสถานที่ได้ อย่างเช่นประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอเมริกา


>> หน้าถัดไป : คุณค่าของการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น teleworking (การทำงานทางไกล)


คุณค่าของการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น teleworking (การทำงานนอกออฟฟิศ)

วัฒนธรรมทั้ง 11 แบบที่ได้นำเอามาศึกษานั้นมีพื้นฐานมาจากอาชีพนิยม ความอดทน และความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำงานนอกออฟฟิศ ผลที่ได้ออกมานั้นส่งเสริมทางออกใหม่ๆ เพื่อพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราจะพบได้ว่าถ้าที่ไหนลำดับชั้นนั้นไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักทางวัฒนธรรมแล้ว การทำงานแบบ coworking และ teleworking จะเป็นอีกหนึ่งทางออกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

และในวัฒนธรรมเหล่านั้น ผู้คนสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบ : ศูนย์ธุรกิจ, ระหว่างการเดินทาง, ใน coworking space และสถานที่อื่นๆ ในประเทศที่เส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวยังไม่ค่อยชัดเจนนักอย่างอเมริกาและอังกฤษ พนักงานบริษัทค่อนข้างอลุ่มอล่วยต่อสถานที่ทำงาน บทวิเคราะห์นี้ได้นำมาจากการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมประเทศอื่นที่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการแบ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว “ความเชื่อใจ” ก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้ ในประเทศที่ระบบการจัดการบริษัทยังอยู่บนพื้นฐานของการบังคับบัญชามากกว่าบนความเชื่อใจ อย่างประเทศฝรั่งเศส สเปน และจีน จะเหมาะกว่าถ้าผู้จัดการสามารถควบคุมผลผลิตของเหล่าพนักงานได้จากออฟฟิศ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเมื่อความจริงแล้วสเปนเป็นประเทศที่มี coworking space มากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

ความเชื่อใจย่อมนำไปสู่ความร่วมมือในองค์กร ดูเหมือนว่าประเทศที่บริษัทบริหารบนความเชื่อใจนั้นมักจะสนใจที่จะทำงานแบบ colllaboration หรือแบบการร่วมมือระหว่างกันและกัน ตามที่ Steelcase ได้บันทึกไว้ วัฒนธรรมใดที่มีความอดทนกับความไม่แน่นอน ก็จะมีพนักงานที่พร้อมเปิดใจและร่วมแชร์ข้อมูล ส่วนในประเทศที่มีไม่ค่อยชอบความไม่แน่นอนนั้น Steelcase เสนอให้ลองยกระดับให้สอดคล้องกับสถานที่ทางสังคมในประเทศนั้นๆ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน

ถึงแม้ว่าหลายประเทศเริ่มที่จะยอมรับการทำงานแบบ teleworking บทสรุปนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความความแตกต่างกันเล็กน้อยของสถานที่ทำงานที่ต่างกันออกไป บทวิเคราะห์นี้เจาะจงลงไปในบริษัทใหญ่ สถานที่ทำงาน และจำนวนพนักงาน แต่อย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์นี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนเราว่าในการวางแผนสำหรับการสร้าง coworking space นั้น วัฒนธรรมยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรายังต้องทำการค้นคว้ากันอีกยาว ก็ชวนให้อดคิดไม่ได้ว่า เมื่อไหร่เราจะมีการวิเคราะห์การข้ามวัฒนธรรมของ coworking space ซักที

:::

References:

«Culture Code» - The complete study by Steelcase


«Same but different: Mapping the pattern of work cultures»

ssfCoworking Statistics

Startpage